Czym zajmuje się mistrz produkcji?

Aby zostać mistrzem produkcji, niekoniecznie trzeba posiadać techniczne wykształcenie wyższe. Częściej bierze się pod uwagę skłonności do nabywania wiedzy w tym kierunku, osobistą motywację, szybkość w przetwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy, a także pewne cechy osobiste, takie jak komunikacja, dokładność, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu również odporność na stres, umiejętność obsługi komputera także możliwość do obsługi pewnych programów i aplikacji stosowanych w firmie.

Produkcja w ostatnim roku była branżą, która jako trzecia na liście najczęściej rekrutowała pracowników. Nierzadko oferowała pracę właśnie dla mistrzów produkcji, wymagając z nich między innymi zmysłu technicznego oraz otwartości na wiedzę.

Do zadań mistrza produkcji należy między innymi kierowanie pracą podległych pracowników, ale też brygadzistów poprzez organizowanie im pracy oraz delegowanie poszczególnych obowiązków (znajomość zakresu kompetencji swoich pracowników jest tutaj świetnym atutem).

Nadzorowanie procesów produkcyjnych oraz troska o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, takich jak normy BHP, upewnianie się, że produkcja zostanie przeprowadzona na czas a stworzone produkty będą mieć najwyższą jakość; wpływanie na rzecz obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym podwyższeniu wydajności produkcyjnej (optymalizacja pracy), prowadzenie szkoleń oraz treningów dla pracowników dopiero przyjętych na niższe stanowiska w zakładzie produkcyjnym.


Podobna tematyka: https://www.reconferences.pl/


Ponadto, mistrz produkcji powinien motywować swoich pracowników do ciągłej nauki oraz zwiększania własnych kwalifikacji zawodowych, a także przygotowuje on harmonogramy pracy uwzględniając przy tym normy zawarte w odpowiednich przepisach prawnych.

Mistrzem produkcji można stawać się zaczynając pracę w domu od zera. Szkolenia dla brygadzistów pozwalają zapoznać się z zakresem obowiązków, a uzyskanie tego stanowiska pozwala na lepszy start i liczniejsze możliwości w uzyskaniu promocji na wyższe stanowisko kierownicze.

Pomocne są szkolenia dla mistrzów – przedstawiają one wiele użytecznych informacji, pozwalających na lepsze wdrożenie się do pracy. Takie warsztaty, jak agile szkolenia czy scrum szkolenia pozwolą na uzupełnienie informacji o metodach często wykorzystywanych w zarządzaniu.